W ramach kursu zapewniamy:

30h
zajęć teoretycznych

5h - 10h
zajęć praktycznych

Pakiet
Kursanta

Szkolenie
z pierwszej pomocy

kategoria am

Kategoria AM, AM “plus”

Romet ZK 50

Cena kursu 800 zł - 1100 zł

- Dla pojazdów jednośladowych lub dwuśladowych zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm³, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

- Dla czterokołowca, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Wymagany wiek minimalny: 14 lat

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

Z przepisów znika pojęcie „karta motorowerowa”, od 19 stycznia 2013 r. zastępuje ją kategoria prawa jazdy AM. Posiadacze kart motorowerowych wydanych przed 19 stycznia zachowują uprawnienia. To samo tyczy się osób, które przed 19 stycznia 2013 r. ukończyły 18 lat. W myśl obowiązujących wówczas przepisów, każda pełnoletnia osoba uzyskiwała automatycznie uprawnienia do kierowania motorowerem. Ten przywilej zniknął wraz z pojawieniem się w przepisach kategorii prawa jazdy AM. Wystarczy jednak zdobyć prawo jazdy dowolnej kategorii, by uzyskać uprawnienia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim.

Kurs AM (5h zajęć praktycznych) 800 zł

Kurs AM “plus” (10h zajęć praktycznych) 1100 zł

Jazdy dodatkowe