W ramach kursu zapewniamy:

30h
zajęć teoretycznych

20h
zajęć praktycznych

Pakiet
Kursanta

Szkolenie
z pierwszej pomocy

kategoria am

Kategoria AM, AM “plus”

Romet ZK 50

Cena kursu 800 zł - 1100 zł

- Dla pojazdów jednośladowych lub dwuśladowych zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm³, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

- Dla czterokołowca, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Wymagany wiek minimalny: 14 lat

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

Z przepisów znika pojęcie „karta motorowerowa”, od 19 stycznia 2013 r. zastępuje ją kategoria prawa jazdy AM. Posiadacze kart motorowerowych wydanych przed 19 stycznia zachowują uprawnienia. To samo tyczy się osób, które przed 19 stycznia 2013 r. ukończyły 18 lat. W myśl obowiązujących wówczas przepisów, każda pełnoletnia osoba uzyskiwała automatycznie uprawnienia do kierowania motorowerem. Ten przywilej zniknął wraz z pojawieniem się w przepisach kategorii prawa jazdy AM. Wystarczy jednak zdobyć prawo jazdy dowolnej kategorii, by uzyskać uprawnienia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim.

Kurs AM (5h zajęć praktycznych) 800 zł

Kurs AM “plus” (10h zajęć praktycznych) 1100 zł

kategoria a1

Kategoria A1

Romet ZK 125

Cena kursu 2100 zł

Motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,1 kW/kg.

Motocykli trzykołowych o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

kategoria a2

Kategoria A2

Suzuki Gladius SFV 650UA

Cena kursu 2600 zł

Motocykl o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,2 kW/kg oraz niepochodzące od pojazdów o mocy przekraczającej dwukrotność mocy takiego motocykla.

kategoria a2

Kategoria A

Suzuki Gladius SFV 650UA

Cena kursu 2600 zł

Motocykl o mocy powyżej 35 kW.

Nowy podział kategorii prawa jazdy niesie za sobą także zmianę minimalnego wieku upoważniającego do ich uzyskania, oraz wprowadzenie stopniowego dostępu do poszczególnych kategorii. Wiek niezbędny do uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy został ustalony następująco:

1) kategoria A1 - 16 lat

2) kategoria A2 - 18 lat

3) kategoria A:

a. 20 lat - w przypadku jeżeli osoba, od co najmniej dwóch lat, posiada prawo jazdy kategorii A2. (dla motocykli trzykołowych o mocy powyżej 15 kW granica wieku wynosi 21 lat).

b. 24 lata - w przypadku jeżeli osoba nie posiada prawa jazdy kategorii A2.

Jazdy dodatkowe