Szkolenie okresowe dotyczy kierowców, którzy nie podlegają kwalifikacji wstępnej (uzyskali prawo jazdy kategorii C1, C, C1+E lub C+E przed 11 września 2009 roku lub kategorii D1, D, D1+E lub D+E przed 11 września 2008 roku) lub ukończyli już kwalifikację wstępną i minął okres 5 lat.

Przepisy ustawy o transporcie drogowym nałożyły bowiem na kierowców obowiązek uczestniczenia w szkoleniach okresowych co pięć lat. Poświadczeniem ukończenia szkolenia jest wpis do prawa jazdy, nadający kierowcy status "kierowcy zawodowego".

Szkolenie okresowe może być prowadzone w dwóch formach:

- kursu okresowego

- cyklu zajęć

Zajęcia składają się z pięciu modułów, z których każdy trwa 7 godzin. Różnica polega na tym, że kierowca uczestniczący w formie cyklu zajęć, uczestniczy w tym kursie w okresie maksymalnie do 5 lat. Warunkiem jest przystępowanie i kończenie przynajmniej jednego modułu.

Każdy kierowca przystępujący do szkolenia okresowego zobowiązany jest uczestniczyć w trzech modułach wskazanych przez ustawodawcę, których tematyka przedstawia się następująco:

- szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

- stosowanie przepisów

- bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

Pozostałe dwa moduły kursant wybiera dowolnie.

Dużym udogodnieniem dla kursantów jest możliwość odbywania szkolenia metodą e-learningu. Wymaga to jednak sprawdzenia, czy dany ośrodek korzysta z takiej formy szkolenia teoretycznego, tzn. ćwiczenia prowadzone są pod nadzorem trenera-wykładowcy przy użyciu komputera.

Nie wiesz czy musisz przejść szkolenie okresowe? Sprawdź dane poniżej.

Terminy na uzyskanie wpisu do prawa jazdy obowiązują kierowców którzy uzyskali uprawnienia kat. D1, D, D1+E lub D+E:

- do 31 grudnia 1980 r. - termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy do 10 września 2009 r.

- od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1990 r. - termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy do 10 września 2010 r.

- od 1 stycznia 1991 do 31 grudnia 2000 r. - termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy do 10 września 2011 r.

- od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005 r. - termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy do 10 września 2012 r.

- od 1 stycznia 2006 do 10 września 2008 r.- termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy do 10 września 2013 r.

Terminy na zaliczenie szkoleń okresowych dla kierowców którzy uzyskali uprawnienia kat. C1, C, C1+E lub C+E:

- do 31 grudnia 1980 r. - termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy 10 września 2010 r.

- od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1995 r. - termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy 10 września 2011 r.

- od 1 stycznia 1996 do 31 grudnia 2000 r. - termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy 10 września 2012 r.

- od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005 r. - termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy 10 września 2013 r.

- od 1 stycznia 2006 do 10 września 2009 r. - termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy 10 września 2014 r.

Kierowca, który uzyskał kwalifikację w zakresie określonego bloku programowego, i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację uzupełniającą lub kwalifikację uzupełniającą przyśpieszoną.

Jazdy dodatkowe